#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Tìm đến anh trai mưa mỗi khi thất tình, vì chỉ có anh là thấu hiểu Bích Dao mà thôi. Chỉ có anh mới đem lại hơi ấm và niềm tin cho cô gái trẻ ngây thơ ấy. Tất nhiên, có qua phải có lại, không thể để anh đến và về không được. Mỗi lần như vậy, Bích Dao đều cho anh trai mưa tận hưởng thân thể mê người của mình. Đối với giới trẻ, tình dục là chuyện nhỏ. Chẳng cần yêu thương đâu, chỉ cần thỏa cơn khát trong lòng là được. Họ có thể mây mưa cả ngày hôm nay, và hôm sau lại giữ khoảng cách như chưa từng chạm vào nhau. Bích Dao thích, anh trai mưa thích, thể là đủ rồi…

Diễn viên tham gia phim

N/A