#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Thất tình, mình tìm đến thằng bạn thân. Để xem nó có cô em xinh tươi nào không, giới thiệu cho mình với. Nhưng nó cũng hết rồi, em út các kiểu giờ đi làm xa hết. Không có em, nhưng nó có cách. Nó bảo mình, sao không tìm đến dịch vụ hầu gái xem. Mình ngạc nhiên, tìm dịch vụ hầu gái làm gì, mình tìm bạn gái cơ mà? Nghe thằng bạn nói, mình mới hiểu ra, hóa ra mình cổ hủ đến thế. Thuê một em hầu gái ngọt ngào về chỉ là để yêu, chứ không phải để làm việc nhà. Đây là dịch vụ của giới trẻ, để kết nối yêu thương. Dịch vụ này hay hơn dịch vụ bé đường rất nhiều…

Diễn viên tham gia phim

N/A