#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Sau vài năm vào cái công ty ấy, chồng của cô vẫn chẳng thể lên chức. Không phải là anh không có tài năng, mà chỉ là anh không biết cúi đầu trước người khác. Thế giới này kỳ lạ lắm, giỏi đã đành, còn phải hiểu cách luồn lách. Cô biết chồng mình là người chân chất, anh không đủ láu cá mà làm ra cái trò cúi đầu. Thế nên cô quyết định thay chồng đến tặng quà tên quả lý. Trớ trêu thay, hắn ta lại là một kẻ chỉ thích tình chứ không thích tiền. Thấy cô ngon ngọt như thế, tên quản lý bèn đề nghị một giao dịch bí mật. Cô cho hắn ta tình, thì hắn ta sẽ cho chồng cô lên chức…

Diễn viên tham gia phim

N/A