#Sever 1#Sever 2
Dùng thân thể trắng trẻo để phục vụ sếp mới

Dùng thân thể trắng trẻo để phục vụ sếp mới

Nội dung phim

Ai cũng biết, tên sếp da màu kia đến nơi này là để cắt giảm biên chế. Lòng người sợ hãi, cả công ty ai cũng muốn lấy lòng tên sếp đó. Cô cũng thế, cũng biết mình đang trong diện nguy hiểm. Mất việc cái là cạp đất mà ăn. Cô dùng tiền mua quà cáp, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Nghe đâu, danh sách sa thải vẫn có tên cô. Ai cũng đi quà đi tiền mà, ai mà chẳng ngang nhau. Cô cần phải làm điều gì đó khác biệt mới được. Cắn răng, cô gái trẻ quyết định dùng thân thể trắng trẻo để phục vụ sếp mới. Với sự thơm ngon mọng nước của cô, không tin tên sếp kia không mê…

Diễn viên tham gia phim

N/A