#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Vốn tính nhút nhát nên Tokuda sống khép kín lắm, rất ít giao tiếp với mọi người. Điều đó thật sự giống với người em quá cố của chị hàng xóm. Chị thấy thương và thấy xót cho Tokuda, nên mới ngày ngày sang vui vẻ nói chuyện. Vừa là để che đậy ký ức ngày xưa, vừa là để giúp đỡ cậu em này hòa nhập. Chẳng thể ngờ được, hành động ấy lại khiến cậu em hàng xóm tưởng nhầm là yêu thương. Đến một ngày nọ, cậu vươn người tới hôn và ôm chị hàng xóm. Chị đã định chống cự đấy, nhưng thấy khuôn mặt kia là chị lại mềm lòng. Và chỉ một phút buông lơi, chị đã trở thành con dê đợi sói thịt…

Diễn viên tham gia phim

N/A