#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Chẳng thể tránh được, nhập ngũ là nghĩa vụ với nước nhà. Sau khi mình ra quân thì thằng bạn lại đi bộ đội. Và thật không ngờ là nó lại nhờ mình trông coi cô người yêu kia. Lúc đâu, mình rất thoải mái mà đồng ý. Nhưng sau khi gặp cô nàng, mình mới biết là kèo khó rồi. Cô em này trắng và ngon ăn cực kỳ. Mới nhìn thấy thôi mà mình đã hít thở không thông rồi. Cứ thế, một tháng trôi qua, mình thường hay đến làm bạn của em. Em khát tình nên bắt đầu ve vãn mình. Mà mình thì mới trong quân mấy năm, thiếu hơi gái thì làm sao mà chịu nổi. Đành xin lỗi thằng bạn thôi…

Diễn viên tham gia phim

N/A